Мадьяров В’ячеслав Губєйович

Резюме

1. Коротка біографічна довідка:

Мадьяров Вячеслав Губейович

Народився 04.04.1952 р. В 1969 році закінчив Вінницьку СШ № 17 та поступив до КПІ. В 1974 році закінчив з відзнакою Вінницький політехнічний інститут, факультет енергетики за спеціальністю – електропостачання промислових підприємств, міст та сільського господарства.

2. Наукова довідка та трудовий шлях:

Після закінчення ВНЗ був залишений на кафедрі ТОЕ ВПІ, де працював інженером кафедри,асистентом. З 1979 по 1982 навчався в аспірантурі, по закінченню якої, продовжив викладацьку діяльність на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри теоретичних основ електротехніки. З 2002 по 2012 рік працював деканом факультету електротехніки Вінницького національного технічного університету.

3. Теперішнє місце роботи та основні напрямки наукової діяльності:

З 2002 по 2015 рік працював доцентом кафедри , а з 2015 року на посаді професора теоретичної електротехніки та електричних вимірювань ВНТУ.

4. Основні напрямки діяльності факультету ЕЕЕМ:

  • Підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів в галузі електроенергетики та електромеханіки для підприємств України та зарубіжних країн.

  • Написання та видання інструктивно-методичної літератури, навчальних посібників для забезпечення навчального процесу

  • Науково-дослідна робота з розробки та впровадження у виробництво систем підвищення надійності теплових, атомних та гідравлічних станцій.

5. Наукові та особисті досягнення:

Фахівець у галузі електромагнітних полів. Розробляє апаратне, програмне і метрологічне забезпечення засобів автоматизованого контролю та технічної діагностики гідрогенераторів.

Приймав участь в госпдоговірних науково-дослідних роботах: «Розробка електромагнітних фільтрів та магнітних сепараторів для Черкаської ТЕЦ», «Дослідження водно-хімічних режимів енергоблоків НКТ», «Методики оцінювання впливу факторів, непередбачених ДЕСТ  30206-94 (МЕК 687-92) режимів електричних мереж, на метрологічні характеристики лічильників електричної енергії», «Вимірювальні канали систем моніторингу вібраційного стану обертових частин обладнання Дністровської  ГЕС-2»,  «Система моніторингу вібраційного стану обертових частин гідроагрегата №3 Дністровської ГЕС-2», «Розробка програмного забезпечення системи моніторингу вібраційного стану обертових частин гідроагрегатів  Дністровської ГЕС-2», «Вдосконалення  системи моніторингу вібраційного стану обертових частин гідроагрегатів  Дністровської ГЕС-2», «Система автоматизованого контролю температури роторних обмоток збудження гідрогенераторів ГА-1, ГА-2, ГА-3  Дністровської ГЕС-2

6. Звання та публікації:

З 1987 році кандидат технічних наук (ТН  № 109740);

З 1992 році доцент (ДЦ АЕ № 0011854);

За результати наукових досліджень понад 30 наукових робіт (з них 1монографія,3 навчальних посібника -з грифом МОНУ -1, патентів на винаходи України, статі у наукових фахових виданнях  ). Дисертація кандидата технічних наук на тему «Електромагнітні поля та сили в котлах надкритичного тиску». Мадьяров В.Г.. на високому науково-методичному рівні читає  лекції з теоретичних основ електротехніки для бакалаврів таких напрямів підготовки 050701 - «Електротехніка та електротехнології», 050702 - «Електромеханіка». 

7. Сімейний стан:

Одружений. Дружина – Мадьярова Світлана Зіновіївна - пенсіонерка. Син – Мадьяров Володимир Вячеславович, 1976 року народження. Маю онуку - Марію 2012 року народження.